HƯỚNG DẪN NHẬP SỐ LIỆU BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ VỀ KH&CN
Ngày đăng: 12/22/2017 9:32:00 AM | Lượt xem: 317

Để thực hiện nhập dữ liệu thống kê KHCN cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Nhập tên đăng nhập và tài khoản vào vùng đăng nhập bên cạnh.

Bước 2: Cập nhật số liệu thống kê Thực hiện cập nhật 6 Biểu phụ lục thống kê cơ sở Tài liệu tham khảo: Thông tư số

Tài liệu tham khảo: Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN

Nếu bạn chưa được cung cấp tài khoản, hãy liên hệ với chúng tôi.

Điện thoại: 0257.3842018

Di động: 0165.9160.699

Email: vovantinhpy@gmail.com hoặc vvtinh-sokhcn@phuyen.gov.vn

Các bài viết khác
    Không có bài viết nào!

Tổng lượt truy cập: 7792
Số người đang truy cập: 1